BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
Strona główna  >  Karty informacyjne SIOSFormularz karty SIOS
1. Numer karty / rok 20/2013
2. Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5. Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o udzieleniu zezwolenia na transport odpadów dla firmy Zakład Usługowy "PIOMAR" Piotr Kwaśnik z siedzibą w m. Dobrcz, gm. Dobrcz
6. Obszar, którego dokument dotyczy cały kraj, z wyłączniem terenów zamkniętych
7. Znak sprawy OŚ-VII.6233.69.2012
8. Dokument zatwierdził Starosta Bydgoski
9. Data zatwierdzenia dokumentu 2013-01-16
10. Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
11. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
12. Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz tak / nie
Decyzja ostateczna
13. Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/2013
14. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2013-01-31
15. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
16. UwagiWytworzył: Rafał Kaszewski (2013-01-31)
Opublikował: Rafał Kaszewski (2013-01-31 08:44:28)
Ostatnia zmiana: brak zmian

wersja do zapisu wersja do druku