BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

1 - 10 (z 679) starsze »
numer wpisu: 20/2013
data: 31 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: koncesje, pozwolenia, zezwolenia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzja o udzieleniu zezwolenia na transport odpadów dla firmy Zakład Usługowy "PIOMAR" Piotr Kwaśnik z siedzibą w m. Dobrcz, gm. Dobrcz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 19/2013
data: 31 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla firmy Zakład Usługowy "PIOMAR" Piotr Kwaśnik z siedzibą w m. Dobrcz, gm. Dobrcz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 18/2013
data: 31 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: koncesje, pozwolenia, zezwolenia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzja o zmianie warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów znak: OŚ-VII.6220.25.2011 udzielonego dla firmy POLITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 17/2013
data: 31 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów znak: OŚ-VII.6220.25.2011 udzielonego dla firmy POLITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 9/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Zakładu spółki PINK COLOR Sp. z o.o. w m. Strzelce Górne 55, gm. Dobrcz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 16/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania emisji CO2 dla ciepłowni KPEC Sp. z o.o. przy ul. Garbary 4 w Solcu Kujawskim
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 15/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania emisji CO2 dla ciepłowni KPEC Sp. z o.o. przy ul. Garbary 4 w Solcu Kujawskim
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 14/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania emisji CO2 dla ciepłowni KPEC Sp. z o.o. przy ul. Betonowej 9 w Białych Błotach
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 13/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania emisji CO2 dla ciepłowni KPEC Sp. z o.o. przy ul. Betonowej 9 w Białych Błotach
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »numer wpisu: 12/2013
data: 18 stycznia 2013
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania emisji CO2 dla ciepłowni KPEC Sp. z o.o. przy Al. Wolności 3d w Koronowie
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

więcej »1 - 10 (z 679) starsze »