BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna   >  Mapa Biuletynu
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 NASZ POWIAT
  · Powiat Bydgoski
  · · Zadania publiczne
  · · Status prawny
  · · Przynalezność do związków i stowarzyszeń
  · · Gminy
  · Historia
  · Lokalizacja
  · Strategia rozwoju
  · Dane statystyczne
 WIRTUALNE STAROSTWO
 OCEŃ URZĄD
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada powiatu
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · · Henryk Baumgart
  · · · Hanna Choromańska
  · · · Romuald Góralczyk
  · · · Roman Guździoł
  · · · Małgorzata Kaźmierczak
  · · · Jan Klapczyński
  · · · Roman Kowalewski
  · · · Kazimierz Krasowski
  · · · Andrzej Kubiak
  · · · Leszek Kuziak
  · · · Zbigniew Łuczak
  · · · Maciej Makowski
  · · · Maciej Muzioł
  · · · Małgorzata Niedźwiedzka
  · · · Maria Płotkowska
  · · · Wojciech Porzych
  · · · Zenon Rydelski
  · · · Helena Składanowska
  · · · Władysław Sobociński
  · · · Marek Staszczyk
  · · · Andrzej Szmytka
  · · · Alicja Witowska-Araszkiewicz
  · · · Małgorzata Wojnowska
  · · Komisje
  · · Z prac Rady Powiatu
  · · · Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji Stałych
  · · · Plany pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych
  · · Wnioski i interpelacje radnych
  · Zarząd powiatu
  · · Zarząd powiatu IV kadencji
  · · Zarząd powiatu III kadencji
  · Starosta
  · · Starosta IV kadencji
  · · Starosta III kadencji
  · · Starosta II kadencji
  · · Starosta I kadencji
  · Starostwo powiatowe
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Wicestarosta
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Kompetencje wydziałów
  · · Struktura organizacyjna
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Radni
  · · · Radni IV kadencji
  · · · Radni III kadencji
  · · · Radni II kadencji
  · · Zarząd Powiatu
  · · · Zarząd IV kadencji
  · · · Zarząd III kadencji
  · · Kierownictwo Starostwa
  · · · Aktualne
  · · · Archiwum
  · · Pracownicy Starostwa
  · · Jednostki organizacyjne
  · · Analiza oświadczeń majątkowych
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · · · 2002
  · · Uchwały Zarządu
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · · · 2002
  · Projekty uchwał i materiały sesyjne
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Akty prawa miejscowego
  · · .
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · · 2002
  · · 2001
  · · 2000
  · · 1999
  · Stanowiska
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
 PROTOKOŁY
  · Protokoły z sesji Rady Powiatu
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · Komisja budżetowa
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · Komisja edukacji, kultury, sportu i polityki społecznej
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · Komisja komunikacji i bezpieczeństwa publicznego
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · Komisja rewizyjna
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · Komisja rozwoju regionalnego i rolnictwa
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
 ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
  · Język migowy w Starostwie
  · Stan przyjmowanych i załatwianych spraw
  · Wymagane dokumenty, opłaty, druki do pobrania
  · · Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Wydział Komunikacji
  · · Wydział Dróg Powiatowych
  · · Wydział Finansowo - Księgowy
  · · Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  · · Wydział Nieruchomości
  · · Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
  · · Wydział Geodezji i Kartografii
  · · Wydział Budownictwa
  · Rejestry, ewidencje oraz zasady korzystania
  · · Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Wydział Komunikacji
  · · Wydział Dróg Powiatowych
  · · Wydział Finansowo - Księgowy
  · · Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  · · Wydział Nieruchomości
  · · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · · Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
  · · Wydział Geodezji i Kartografii
  · · Wydział Budownictwa
  · Karty Usług Publicznych
  · · Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Wydział Komunikacji
  · · Wydział Dróg Powiatowych
  · · Wydział Finansowo - Księgowy
  · · Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  · · Wydział Nieruchomości
  · · Wydział Budownictwa
  · · Wydział Geodezji i Kartografii
  · Skargi i wnioski
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
  · Aktualne
  · Archiwum
 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
 FINANSE I MIENIE POWIATU
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2003
  · · Realizacja budżetu
  · Opinie Regionanej Izby Obrachunkowej
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · Majątek powiatu
  · Dług publiczny
  · Ciężary publiczne
  · Ogłoszenia o zbywaniu mienia
  · · Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego
  · · · Aktualne ogłoszenia
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · · Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  · · · Aktualne ogłoszenia
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · · Sprzedaż majątku ruchomego
  · · · Aktualne ogłoszenia
  · · · Archiwum ogłoszeń
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Na roboty budowlane
  · · Aktualne
  · · Archiwum
  · Na dostawy
  · · Aktualne
  · · Archiwum
  · Na usługi
  · · Aktualne
  · · Archiwum
 OGŁOSZENIA
  · Konkursy na realizację zadań publicznych
  · · Konkursy aktualne
  · · Archiwum konkursów
  · Ogłoszenia dotyczace zatrudnienia
  · · Zasady naboru
  · · Ogłoszenia o naborze
  · · Inne ogłoszenia
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Pozostałe
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Archiwum ogłoszeń
 KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
  · Kontrole
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · Audyt
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
 AKTY CYWILNOPRAWNE
  · Porozumienia
  · Umowy
 PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
  · Programy
  · Stan realizacji
 OBWIESZCZENIA
 sios
 JEDNOSTKI
  · Jednostki organizacyjne
  · · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · · Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Liceum Ogólnokształcące w Koronowie
  · · · Forma Prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Zespół Szkół w Koronowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koronowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Dom Dziecka w Trzemiętowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zmówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · Dom Pomocy Społecznej w Koronowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Aktualności
  · · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · · Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie
  · · · Forma prawna
  · · · Organizacja jednostki
  · · · Zakres działalności
  · · · Zasady funkcjonowania
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · · · Wystąpienia pokontrolne
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · · · Aktualności
  · · · Ogłoszenia o zatrudnieniu
  · · · · Aktualne
  · · · · Archiwum
  · Jednostki zespolone
  · · Jednostki zespolone
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Aktualności
  · Konsultacje społeczne
  · Współpraca
  · Baza Organizacji Pozarządowych
  · Poradnik
  · · ZAKŁADANIE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
  · · AKTY PRAWNE
  · Przydatne linki
 BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  · Akty prawne
  · · Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
  · · Obronność i Obrona Cywilna
  · · Państwowe Ratownictwo Medyczne
  · · Inne
  · Zadania
  · · Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
  · · Obronność i Obrona Cywilna
  · · Państwowe Ratownictwo Medyczne
  · · Inne
  · Obowiązująca dokumentacja
  · · Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
  · · Obronność i Obrona Cywilna
  · · Państwowe Ratownictwo Medyczne
  · · Inne
  · Zasady postępowania w czasie zagrożeń
  · · Skażenia chemiczne
  · · Skażenia promieniotwórcze
  · · Powodzie
  · · Pożary
  · · Terroryzm
  · · Poradnik postępowania i sygnały alarmowe - Starostwo
  · Poradnik mieszkańca powiatu
  · · Sygnały alarmowe
  · · Substancje niebezpieczne
  · · Bezpieczne wakacje
  · · Bezpieczna przyszłość
  · Aktualności
 INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE