BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna   >  Obwieszczenia
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego
29.01.2013


O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY BYDGOSKIEGO


Na podstawie art. 10 § 1, 49, 61 § 4 oraz art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.01.2012 r. została wydana decyzja administracyjna w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Bydgoskiego nr 5/2011 znak: WB.7351/2355/10 z dnia 16.03.2011r. zatwierdzającej  projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Gminie Nowa Wieś Wielka na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ul. Spokojnej, Dębowej, Bukowej w miejscowości Brzoza wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne. Gmina Nowa Wieś Wielka odstąpiła od realizacji inwestycji na działkach nr 107/16 oraz 108/81 (ulica Dębowa).   
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, pok. nr 413 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie  zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Od decyzji służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność  zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.Wytworzył: Bartłomiej Ratajczak (29 stycznia 2013)
Opublikował: Maciej Piątkowski (29 stycznia 2013, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku