BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna   >  Rejestr zmian treści
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
« starsze 1 - 20 (z 6703)
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
przeniesiono do archiwum

2013-02-07 08:22:04 Maciej Piątkowski informacja »
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Archiwizacja treści

2013-02-07 08:21:36 Maciej Piątkowski informacja »
Programy dotyczące środowiska i gospodarki odpadami.
Korekta załącznika

2013-02-06 14:29:29 Rafał Kaszewski informacja »
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
podmieniono błędnie wstawiony załącznik

2013-02-04 12:22:58 Maciej Piątkowski informacja »
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
podmieniono błędnie wstawiony załącznik

2013-02-04 12:22:53 Maciej Piątkowski informacja »
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
edycja tekstu

2013-02-04 12:17:05 Maciej Piątkowski informacja »
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
edycja tekstu

2013-02-04 12:16:59 Maciej Piątkowski informacja »
Otwarty konkurs ofert nr 1/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 r.
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 16:11:09 Maciej Piątkowski informacja »
Otwarty konkurs ofert nr 1/2013 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 r.
Archiwizacja treści

2013-02-03 16:10:39 Maciej Piątkowski informacja »
Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 16:01:50 Maciej Piątkowski informacja »
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 16:01:30 Maciej Piątkowski informacja »
Przetarg nieograniczony na realizację usługi pod nazwą: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.02.00-04-032-12 "Praktyczna szkoła"
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 16:01:19 Maciej Piątkowski informacja »
Przetarg nieograniczony na realizację usługi pod nazwą: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.02.00-04-032-12 "Praktyczna szkoła"
Archiwizacja treści

2013-02-03 16:00:32 Maciej Piątkowski informacja »
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz
Archiwizacja treści

2013-02-03 16:00:31 Maciej Piątkowski informacja »
Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
Archiwizacja treści

2013-02-03 16:00:28 Maciej Piątkowski informacja »
Dostawa multimedialnych kursów zawodowych na potrzeby projektu „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim”, dofinansowanego w ramach dz. 3.1 RPO WKP
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 15:39:59 Maciej Piątkowski informacja »
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 15:39:42 Maciej Piątkowski informacja »
Dostawa trenażerów na potrzeby projektu Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim, dofinansowanego w ramach dz. 3.1 RPO WKP
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 15:39:15 Maciej Piątkowski informacja »
Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie w ramach projektu „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim”
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 15:38:48 Maciej Piątkowski informacja »
Dostawa trenażerów oraz pakietów oprogramowania na potrzeby projektu „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim”, dofinansowanego w ramach dz. 3.1 RPO WKP w podziale na 3 części
zmieniono miejsce prezentacji w strukturze Biuletynu - przeniesiono do archiwum

2013-02-03 15:38:32 Maciej Piątkowski informacja »
« starsze 1 - 20 (z 6703)