BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Na roboty budowlane > Aktualne > Budowa zjazdów i przepustów drogi powiatowej nr 1139C...
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Budowa zjazdów i przepustów drogi powiatowej nr 1139C Dziedno-Sitowiec wraz z jej przebudową (...) ETAP II od 2÷312 km do km 3÷045

Ogłoszenie o zamóweiniu (82kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

SIWZ (163kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Formularze oferty, oświadczeń (99kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Wzór umowy (74kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt (12115kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

SST (3257kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

przedmiar (145kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Organizacja ruchu (3761kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

 

 
Wytworzył: Hanna Lisowska Bielecka (28 stycznia 2013)
Opublikował: Hanna Lisowska (28 stycznia 2013, 11:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142

wersja do zapisu wersja do druku