BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > NASZ POWIAT > Strategia rozwoju > Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego

31 stycznia 2001 r. podczas uroczystej sesji Rada Powiatu przyjęła "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego". Dokument Strategii powstał dzięki współpracy z projektem Umbrella - programem pomocowym ONZ.
Wdrażanie Strategii przynosi wymierne efekty m.in. w postaci: systematycznej zmiany struktury nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu w celu lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnego rynku pracy; pobudzania tegoż rynku poprzez stwarzanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw; inicjowania współpracy powiatowej społeczności z policją w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa i wreszcie podejmowania działań w zakresie drogownictwa i komunikacji. Wszystkie te działania są zdeterminowane troską o środowisko naturalne, stąd nazwa "zrównoważony rozwój".

Nasza Strategia stanowi zestaw celów oraz działań, które mają umożliwić ich osiągnięcie. Jest ona niezbędna do ukierunkowania rozwoju naszego regionu oraz zapewnienia wsparcia finansowego z budżetów centralnego i Unii Europejskiej. Wejście Polski do struktur unijnych wymaga od władz samorządowych zaprogramowanych działań ukierunkowanych na dostosowanie powiatu do funkcjonowania w realiach nowoczesnej gospodarki europejskiej. Strategia Rozwoju Powiatu stworzona przy udziale przedstawicieli lokalnej społeczności, określa sposób realizacji zadań bieżących, jak równiez wyznacza długofalową polityke jego rozwoju.

Opracowany dokument Strategii pozwala zaplanować działania bez względu na zmieniającą się sytuację polityczną, a osoba starosty jest gwarantem realizacji działań w niej zapisanych.

Tekst "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego" dostępny jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich  przy ul. Konarskiego 1 - 3 w Bydgoszczy pokój nr 442 (IV piętro biurowca) Tel. (052) 5835442 oraz na stronach biuletynu.

Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy cz.1 (798kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy cz.2 (696kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Strategiczny kierunek rozwoju powiatu (372kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Szanse i zagrożenia rozwoju powiatu (365kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Plan operacyjny strategii cz.1 (867kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Plan operacyjny strategii cz.2 (904kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Plan operacyjny strategii cz.3 (774kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Plan operacyjny strategii cz.4 (345kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Plan operacyjny strategii cz.5 (308kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Zarządzanie realizacją strategii (185kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uaktualniony dokument "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego" na lata 2008-2015.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 2008 - 2015 (349kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Wytworzył: Maciej Piątkowski (19 maja 2003)
Opublikował: Maciej Piątkowski (19 maja 2003, 11:52:20)

Ostatnia zmiana: Dawid Skrzypkowski (22 października 2008, 12:08:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12635

wersja do zapisu wersja do druku