BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady > 2012
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

2012

Uchwała Nr 147/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2011 (150kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (53kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski Sprawozdanie opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 05.03.2012r. poz. 452

Uchwała Nr 148/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (... (64kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 149/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie podjęcia w latach 2012-2014 realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kuj.-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Ku (173kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 150/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Policealne Studium Agrobiznesu w Karolewie (189kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 151/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSAE im. B.Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie Technikum Rolnicze dla Dorosłych (192kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 152/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Agrobiznesu w Karolewie (165kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 153/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie (175kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 154/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie (243kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 155/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSZ im. gen. S. Maczka w Koronowie nastepujących szkół Szkoła Policealna, Trzyletnie LIceum Profilowane, Trzyletnie Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna dla Dorosłych (214kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 156/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie (167kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 157/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie (166kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 158/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniajacego z siedzibą w Koronowie (162kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 159/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie (164kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 160/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie (245kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 161/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłączenia z ZSOiZ w Solcu Kuj. następujących szkół Technikum Handlowe, Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne, LO dla Dorosłych w Solcu Kuj., Dwuletnie Uzupelniające LO dla Dorosłych (241kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 162/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim (163kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 163/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Pofilowanego z siedzibą w Solcu Kujawskim (165kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 164/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego z siedzibą w Solcu Kujawskim (160kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 165/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie amiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kuj. (167kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 166/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniajacego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim (171kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 167/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim (169kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 168/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim (248kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 169/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie (237kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 170/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli (220kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (647kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 171/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego (145kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 172/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022 (182kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (411kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (391kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 173/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1) (909kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (166kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (482kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (625kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (713kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (479kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (236kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (357kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (497kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (503kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8 (860kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (88kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski  

Uchwała Nr 174/XIV/12 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Bydgoskiego (308kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 175/XV/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (125kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 176/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.08.2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013 (160kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (604kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 177/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (1787kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 178/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa (687kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 179/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (169kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 180/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty (...) opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pi (556kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 181/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (712kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (131kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (403kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (621kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (359kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (722kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6B (550kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (864kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8 (158kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (114kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 182/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro - Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie szkoły o nazwie: Trzyletnie Tehnikum Uzupełniające (179kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 183/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie ul. Szkolna 4 (209kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 184/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. Szkolna 4 (158kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 185/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie (165kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 186/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie (164kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 187/XVI/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie (161kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 188/XVII/12 z dnia 29 marca 2012r. zmeniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013' (526kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (8562kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 189/XVII/12 z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (2523kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (1344kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 2 (1738kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 3 (1750kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 4 (3229kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 4A (2385kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 4B (2240kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 5 (2185kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 6 (2080kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 7B (2171kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 190/XVII/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na 2012r. (382kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 191/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 'Powiatowego programu zapobiegania przestępczości (...)' (3563kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 192/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Bydgoskiego do Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego (591kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 193/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca 'Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007- 2013' (528kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (8628kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 194/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/XII/2007 Rady Powiatu Bydgposkiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia 'Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013' (552kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (1821kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 195/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1105kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (372kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (560kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (636kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (400kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (400kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (897kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6A (324kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6B (560kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 196/XVIII/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innegoobiektu pływającego (755kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 197/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizaji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu,promocji zatrudnienia (...) (407kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (731kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 198/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015r. za rok 2011 (379kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (453kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 199/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów prawa miejscowego (...) (790kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 200/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kotomierzu (610kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 201/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2011 (534kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 202/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego (611kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 203/XIX/12 z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1251kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (332kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (742kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (637kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (718kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (495kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (466kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (398kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (531kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (808kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8B (551kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (992kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.10 (144kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 204/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Wojwództwa Kujawsko - Pomorskiego (158kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 205/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013 (151kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (2838kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 206/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 75/XII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Wiloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013 (165kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (554kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 207/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu pryznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (494kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 208/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne zw. z realizacją zadań powiatu ( (646kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 209/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koronowie (262kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (60kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (262kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 210/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu Kujawskim (264kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (61kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (3043kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 211/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Koronowie (259kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (58kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (3559kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 212/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Karolewie (263kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski Zał.1 (60kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (2952kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 213/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych z siedzibą w Koronowie (236kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 214/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Koronowie (233kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 215/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie (235kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 216/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Koronowie (204kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 217/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Koronowie ul. szkola 4 (204kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 218/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Koronowie (245kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 219/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Koronowie (210kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 220/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu Kujawskim (241kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 221/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego w Solcu Kujawskim (241kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 222/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Solcu Kujawskim (251kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 223/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w solcu Kujawskim (238kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 224/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Handlowego z siedzibą w Solcu Kujawskim (237kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 225/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego z siedziba w solcu Kujawskim (209kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 226/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Policealnego studium Agrobiznesu w Karolewie (237kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 227/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Karolewie (207kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 228/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Karolewie (238kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 229/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego (283kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 230/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z PFRON na rok 2012 (414kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 231/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego (213kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 1 (418kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał. 2 (497kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 232/XX/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1603kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (418kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (1067kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (641kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (759kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (474kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (442kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (403kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (538kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (911kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8B (581kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (1032kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.10 (171kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.11 (83kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 233/XXI/12 Z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...) (195kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 234/XXI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Solec Kuj. pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (.. (220kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 235/XXI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Projekt i budowa jezdni i chodników ul.Świerkowej (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnyc (203kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 236/XXI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Krakowskiej w Jarużynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...) (199kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 237/XXI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Sicienko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( (197kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 238/XXI/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie Nowa Wieś Wielka pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ul.Nadrzecznej w Olimpinie (...) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...) (193kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 239/XXII/12 z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022w sprawie zmiany (551kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (419kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (508kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 240/XXII/12 z dnia 18 października 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1451kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (360kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (1242kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (653kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (729kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (392kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (369kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (520kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (867kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8B (551kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (1166kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.10 (167kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.11 (78kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.12 (111kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.13 (110kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski  

Uchwała Nr 241/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (29565kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 242/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 135/XIII/11 (185kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 243/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (188kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 244/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 (211kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (1117kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 245/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie następujących szkół: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Rolniczego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Agr (218kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 246/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Karolewie (197kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 247/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Karolewie (193kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 248/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Karolewie (196kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 249/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu w Karolewie (161kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 250/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zmiany nazwy Technikum Czteroletniego w Karolewie (179kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (74kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 251/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13, szkoły o nazwie Technikum Ekonomiczne (200kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 252/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13 (196kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 253/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (243kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 254/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014 (151kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (1401kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 255/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim (237kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (235kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (225kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (227kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (208kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 256/XXIII/12 z dn zmieniająca uchwałę Nr 190/XVII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2012r. (...) w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON na rok 2012 (256kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (183kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 257/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego (161kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (403kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (289kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 258/XXIII/12 z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1756kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (465kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (728kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (636kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (708kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (445kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (199kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (379kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (514kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (874kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8A (308kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8B (556kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (1146kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.10 (172kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.11 (78kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.12 (109kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 259/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (150kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (487kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 260/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (147kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (274kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (306kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (184kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (268kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.5 (182kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 261/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (421kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (2534kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 262/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użuczenie części nieruchomości (193kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 263/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...) (1684kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 264/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (...) (1558kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 265/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z PFRON w 2013r. (254kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 266/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022 (208kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (395kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (546kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 267/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (14) (1539kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (428kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (1325kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (634kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4 (714kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4A (450kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.4B (422kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski   zał.5 (422kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.6 (510kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.7 (960kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.8B (560kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.9 (1143kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.10 (170kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.11 (82kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.12 (111kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 268/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwaleni Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2023 (834kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (453kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (373kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

BUDŻET 2013

Uchwała Nr 269/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (911kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 1 Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego z podziałem na bieżące i majątkowe (1256kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 2 Planowane dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg jednostek) (1538kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 3 Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (2363kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 4 Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg jednostek) (4552kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 5 Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg grup wydatków) (610kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 6 Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego (553kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 6A Podział dotacji dla j.s.f.p. i spoza sektora planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego (497kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 6B Podział dotacji na podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego (500kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 7 Dochody zw. z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień (umów) mdz. j.s.t. (174kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 8 Wydatki zw. z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień (umów) mdz. j.s.t. (366kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 9 Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego (435kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 10A Plan dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski (272kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 10B Plan wydatków zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski (485kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 11 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (454kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 12 Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska (132kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 13 Przychody i rozchody budżetu (77kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 14 Plan dochodów i wydatków (ZSZ Koronowo, ZSAE Karolewo) (163kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
zał. 15 Plan wg paragrafów dochodów zleconych j.s.t podlegających przekazaniu do budżetu państwa (105kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

wyjasnienia w sprawie treści budżetu (302kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 270/XXIV/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (148kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski załącznik (79kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Wytworzył: Paulina Wengler (1 lutego 2012)
Opublikował: Paulina Wengler (1 lutego 2012, 12:45:03)

Ostatnia zmiana: Paulina Wengler (16 stycznia 2013, 14:40:50)
Zmieniono: zamieszczenie pisma dot. budżetu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2809

wersja do zapisu wersja do druku