BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH > Programy
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
Programy dotyczące środowiska i gospodarki odpadami.
I.  Program ochrony środowiska dla powiatu bydgoskiego aktualizacja na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019, przyjęty Uchwałą Nr 241/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2012 r. II.  [...]  więcej»

Programy dotyczące środowiska i rozwoju Powiatu.
Powiatowy Program Wspierania Rozwoju Wsi przyjęty uchwałą Nr 37/VII/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003 [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku