BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE > Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne > Akty prawne
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Akty prawne

USTAWY

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483) - art. 232;
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590);
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie kęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz.558 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 909 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - Dział V i art. 189;

ROZPORZĄDZENIA

  • rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu;

INNE

  • dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwlaczania klęsk żywiołowych (Dz.U.  Nr 23, poz.  93 z późn.zm)


Wytworzył: T.Federowicz (3 października 2005)
Opublikował: Tomasz Federowicz (3 października 2005, 13:08:17)

Ostatnia zmiana: Tomasz Federowicz (31 października 2007, 11:57:00)
Zmieniono: zmiana przepsiów prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7261

wersja do zapisu wersja do druku