BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Aktualności
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
Dofinansowanie wniosków o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
Zarządu Powiatu Bydgoskiego Uchwałą  nr 139/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku przyznał dofinansowanie niżej wymienionym wnioskom o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1)      [...]  więcej»

Inicjatywa lokalna
Informujemy Państwa, iż dnia 28 marca br. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod pozycją 664 Uchwała nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania [...]  więcej»

"Rodzynki z pozarządówki" - V edycja konkursu o Nagrodę Marszałka
  Ogłoszono piątą edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.Do udziału [...]  więcej»

Protokół z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
[...]  więcej»

Inicjatywa Lokalna - przedłużone konsultacje
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem została przedłużona konsultacja projektu:   Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy [...]  więcej»

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu:  Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje odbędą się:1. W formie spotkania z organizacjami [...]  więcej»

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
[...]  więcej»

Zapraszamy do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu:  „Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [...]  więcej»

Sport wszystkich dzieci - II etap konkursu MSiT
II etap otwartego konkursu na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”realizowanych w ramach zadania "Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich", [...]  więcej»

Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich-konkurs MSiT
II połowa 2011 r. - Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2011 roku zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w ramach zadania "Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla [...]  więcej»

Rodzynki z pozarządówki
Rusza kolejna edycja konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Po raz czwarty wyróżnimy w nim organizacje pozarządowe realizujące najlepsze i najbardziej nowatorskie inicjatywy społeczne. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe z [...]  więcej»

Pomoc dla sportu
Do 31 maja 2011 r. można składać wnioski na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011.Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z [...]  więcej»

Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Biuro pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym i jednodniowym szkoleniu „Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej”, organizowane przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w [...]  więcej»

Pomóż wyrównać szanse
Rusza dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać szanse 2011” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w [...]  więcej»

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Uchwałą nr 280/XL/10 z dnia 23 września 2010 roku Rada Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego oraz [...]  więcej»

Szkolenie z marketingu i PR
Zapraszamy na szkolenie z marketingu i PRu, które odbędzie się 14-15 marca 2011r. realizowane przez Ośrodek TŁOK w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w [...]  więcej»

„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”
Dofinansowanie na dożywianie.Rusza VII edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” Już po raz siódmy dzieci w polskich miastach i wsiach będą mogły otrzymać posiłki, uczyć się prawidłowych nawyków [...]  więcej»

Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011
Fundacja Wspomagania WsiOgłasza konkurs dotacyjny realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców„Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011” czylijak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin [...]  więcej»

MPiPS zaprasza NGO do udziału w konkursie ofert PO FIO
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP,- [...]  więcej»

"Równać szanse" - konkurs grantowy dla NGO
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z [...]  więcej»

Pisanie projektów z "Tłokiem"
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarzadowych "Tłok" w Toruniu zaprasza na szkolenie "PISANIE [...]  więcej»

Seminarium na temat kondycji ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium na temat kondycji ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, które odbędzie się 27 stycznia 2011 r. w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie [...]  więcej»

Miliony dla pozarządówek
Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W puli środków przewidzianych do podziału w projekcie przyszłorocznego budżetu jest ponad 5 milionów [...]  więcej»

Spotkanie na temat oddolnych inicjatyw lokalnych
Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu animacyjnym nt. oddolnych inicjatyw lokalnych. Spotkanie będzie poświęcone pomocy w  przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 PO KL. [...]  więcej»

Szkolenia dla NGO z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot informuje, że na przełomie listopada i grudnia 2010 w całej Polsce odbędą się szkolenia i seminaria z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]  więcej»

Konkurs MSZ dla organizacji pozarzadowych "Polska prezydencja w Radzie UE w 2011 roku"
[...]  więcej»

Protokół z konferencji z organizacjami pozarządowymi
[...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku