BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Współpraca > WSPÓŁPRACA
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

WSPÓŁPRACA

Ustawa z dnia z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.) w art. 5a ust. 1 , nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z realizacji w 2011 r. Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (122kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (1404kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok (103kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdanie z realizacji w 2009r. Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (91kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010r. (77kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdanie z realizacji w 2008r. Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (85kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok (83kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdanie z realizacji w 2007r. Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi (54kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008r. (91kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi w 2006r. (59kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na 2007r. (88kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Wytworzył: Paulina Wengler (2 października 2007)
Opublikował: Paulina Wengler (2 października 2007, 13:52:15)

Ostatnia zmiana: Ewelina Leśniewska (27 kwietnia 2012, 09:26:09)
Zmieniono: dodanie dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5182

wersja do zapisu wersja do druku