BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT > Kontrole > 2012
BIP w JST - Powiat Bydgoski
2013 | 2012 | 2011 | 2010
BIP w JST - Powiat Bydgoski
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego z zakresu realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1527C Prosperowo - Wojnowo"
[...]  więcej»

Kontrola planowa projektu " Szkoła po szkole 3" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Kontrola planowa projektu "Szkoła po szkole 3" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego [...]  więcej»

Kontrola planowa projektu "Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez doposażenie pracowni technicznych" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
[...]  więcej»

Kontrola realizacji zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dot. przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej - przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
[...]  więcej»

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
[...]  więcej»

Kontrola realizacji projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie" przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
[...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku