BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > NASZ POWIAT > Dane statystyczne
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Dane statystyczne

Dane statystyczne
LICZBA LUDNOŚCI (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.): 107700
POWIERZCHNIA: 1394,8 km2

2 ośrodki posiadające status miast: Koronowo i Solec Kujawski
124 sołectwa
215 miejscowości wiejskich

Białe Błota: 121,9 km2, 11 sołectw 
Dąbrowa Chełmińska: 124,6 km2, 13 sołectw
Dobrcz: 130,4 km2, 20 sołectw
Koronowo: 411,7 km2, 33 sołectw
Nowa Wieś Wielka: 148,5 km2, 15 sołectw
Osielsko: 102,9 km2, 7 sołectw
Sicienko: 179,5 km2, 20 sołectw
Solec Kujawski: 175,3 km2, 5 sołectw

PODMIOTY GOSPODARCZE - stan na dzień 31 marca 2012 r.

Ogółem: 10883
Przedsiębiorstwa państwowe - 1
Spółdzielnie: 34
Spółki prawa handlowego: 653 - w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego: 92
Spółki cywilne: 705
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 8794

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 31
marca 2012 r.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - 13,5
Ogółem - 5060
Kobiety - 2759
Bez prawa do zasiłku - 4112
Dotychczas niepracujący - 723

Absolwenci - 356
 
Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 31
marca 2012 r.
- wg wieku
poniżej 25 lat - 1149
25 - 34 - 1418
35 - 44 - 999
45 - 54 - 949
55 lat i więcej - 545

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 31
marca 2012 r.
- wg poziomu wykształcenia
wyższe - 417
średnie zawodowe - 919
średnie ogólnokształcące - 423
zasadnicze zawodowe - 1671
gimnazjalne i niższe - 1630
Wytworzył: Maciej Piątkowski (22 września 2005)
Opublikował: Maciej Piątkowski (22 września 2005, 09:38:57)

Ostatnia zmiana: Maciej Piątkowski (24 sierpnia 2012, 12:09:12)
Zmieniono: uaktualniono liczbę ludności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9787

wersja do zapisu wersja do druku