BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > PRAWO LOKALNE > Projekty uchwał i materiały sesyjne > 2013
BIP w JST - Powiat Bydgoski
2013 | 2012 | 2011
BIP w JST - Powiat Bydgoski

2013

XXV Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego - 31.01.2013r.

Porządek Obrad (projekt z 17.01.2013) (36kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Porządek Obrad (projekt z 24.01.2013) (37kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2012r. (60kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu bydgoskiego-ziemskiego (359kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski program (5396kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.1 (17kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.2 (23697kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski zał.3 (1651kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2012 (760kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały zmieniającej organizację pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim (624kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały zmieniającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (186kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Pojekt uchwały zmieniającej zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu bydgoskiego (205kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (189kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdania z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa i Powiatu Bydgoskiego za II półrocze 2012r. (199kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Projekt uchwały zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (1945kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sprawozdanie z wysokości średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski (118kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski
Wytworzył: Paulina Wengler (18 stycznia 2013)
Opublikował: Paulina Wengler (18 stycznia 2013, 11:42:57)

Ostatnia zmiana: Paulina Wengler (25 stycznia 2013, 13:32:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158

wersja do zapisu wersja do druku