BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE > Język migowy w Starostwie > .
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r.Nr 209 poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zapewnia osobom uprawnionym, tzn, osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

1. Kontakt z urzędem za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  • poczty elektronicznej - info@powiat.bydgoski.pl
  • elektronicznej skrzynki podawczej - odwołanie do niej umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bydgoskiego - www.bip.powiat.bydgoski.pl
  • SMS-a pod nr 503 091 615
  • faksu pod nr 52 58 35 452; tel. pod nr 52 58 35 422;

2. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika - osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić w Starostwie sprawę, dla której właściwy jest Starosta Bydgoski może skorzystać z pomocy tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM
  • systemu językowo - migowego SJM
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o pisemne zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem korzystania ze świadczenia - z wyłączeniem sytuacji nagłych. Można w tym celu użyć zamieszczonego poniżej druk wniosku.

WZÓR WNIOSKU (13kB) BIP w JST - Powiat Bydgoski

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy można również skorzystać z pomocy pracowników Starostwa, którzy zostali przeszkoleni w zakresie SJM (kurs elementarny):
  • w budynku Starostwa przy ul. Zygmunta Augusta 16: Joanna Banaszak Jasińska - kancelaria ogólna (tel. 52 58 41 126), Monika Kosiol - Wydział Geodezji i Kartografii (tel. 52 58 40 144)
  • w budynku Starostwa przy ul. Konarskiego 1-3: Paulina Wengler - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (tel. 52 58 35 449), Barbara Kalińska - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (tel. 52 58 35 423).

3. Załatwianie spraw przy pomocy osoby przybranej. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r.Nr 209 poz. 1243) jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie. Osoba przybrana nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM, SKOGN.Wytworzył: Teresa Szymanik (6 czerwca 2012)
Opublikował: Maciej Piątkowski (10 czerwca 2012, 19:14:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139

wersja do zapisu wersja do druku